@ Bài Phát Nguyện – Sám Hối - Hồi Hướng

21 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 48376)
@ Bài Phát Nguyện – Sám Hối - Hồi Hướng

Tây Phương tuy ở cõi xa,
Thành tâm thì có Pht mà đáo lai.

Lời Đức Huỳnh Giáo Chủ

Bài Phát Nguyện – Sám Hối - Hồi Hướng

(thường ngày, trước bàn thờ PHẬT)

 

Cầm hương xá 3 xá - quì xuống - chắp tay - đưa lên trán nguyện:

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

CON CẦU XIN CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG CÙNG ƠN TRÊN THẦY TỔ,

XIN GIA HỘ CHO BÁ TÁNH VẠN DÂN, NHỮNG NGƯỜI THÂN NGƯỜI QUEN,

NHỮNG OAN GIA TRÁI CHỦ, NHỮNG VONG LINH CHƯA ĐƯỢC SIÊU THOÁT,

CÙNG VẠN VẬT SÚC SANH,

ĐƯỢC TIÊU TAN CHƯỚNG NGHIỆP,

SỚM QUAY VỀ VỚI CON ĐƯỜNG PHẬT PHÁP,

TINH TẤN TRÊN CON ĐƯỜNG TU TẬP,

ĐỂ CẦU ĐƯỢC VÃNG SANH VỀ CÕI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC CỦA CÁC NGÀI.

 

CON CẦU XIN CÁC NGÀI GIA HỘ,

CHO NHỮNG OAN GIA TRÁI CHỦ,

VÌ DO VÔ TÌNH HAY CỐ Ý MÀ CON ĐÃ TẠO RA,

TRONG NHIỀU TIỀN KIẾP QUA CŨNG NHƯ Ở HIỆN KIẾP,

HOAN HỈ THA THỨ CHO NHỮNG TỘI NGHIỆP MÀ CON ĐÃ TẠO RA,

VÀ CÙNG CON ĐỒNG TU ĐỒNG TIẾN,

ĐỂ CẦU ĐƯỢC VÃNG SANH VỀ CÕI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC CỦA CÁC NGÀI.

 

CON CẦU XIN CÁC NGÀI GIA HỘ CHO BẢN THÂN CON,

ĐƯỢC TIÊU TAN CHƯỚNG NGHIỆP, TAI QUA NẠN KHỎI, BỆNH TẬT TIÊU TRỪ,

NHỮNG TÀ TÂM, NHỮNG VỌNG NIỆM, NHỮNG THAM, SÂN, SI, NHÂN, NGÃ,

TÁNH PHÂN BIỆT TRONG NGƯỜI ĐƯỢC TAN BIẾN,

ĐỂ TÂM THANH TỊNH, ĐẠT TRÍ HUỆ MINH MẪN,

ĐỂ CON LÀM NHỮNG ĐIỀU PHỤNG SỰ CHO ĐẠO PHÁP,

VÀ ĐƯỢC SÁNG SUỐT TRÊN CON ĐƯỜNG TU HỌC.

 

VÀ CON NGUYỆN HỒI HƯỚNG TẤT CẢ NHỮNG GÌ CON LÀM ĐƯỢC,

VỀ CHO BÁ TÁNH VẠN DÂN, NHỮNG NGƯỜI THÂN NGƯỜI QUEN,

NHỮNG OAN GIA TRÁI CHỦ, NHỮNG VONG LINH CHƯA ĐƯỢC SIÊU THOÁT,

CÙNG VẠN VẬT SÚC SANH,

ĐỂ CHÚNG CON ĐỒNG THỌ HƯỞNG ĐƯỢC NHỮNG ÂN ĐỨC CỦA CÁC NGÀI,

VÀ CẦU ĐƯỢC VÃNG SANH VỀ CÕI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC.

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

Lạy bốn lạy

 

Rồi đứng lên xá 3 xá:

1 xá chính giữa NIỆM – NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

1 xá bên trái NIỆM – NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

1 xá bên mặt NIỆM – NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

 


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Hai 2017(Xem: 11307)
02 Tháng Chín 2014(Xem: 16804)
17 Tháng Giêng 2012(Xem: 25303)
08 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 25362)
100,000