@ NHỮNG VIỆC NÊN LÀM KHI TU TẬP

17 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 13087)
@ NHỮNG VIỆC NÊN LÀM KHI TU TẬP

 

 

I. Cúng lạy mỗi ngày để đền đáp Tứ Âncầu cho Quốc Thới Dân An

 

1. Trước bàn thờ Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ… 

Đọc: BÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ ÔNG BÀ

Xin xem bài cầu nguyện trang 25.

 

2. Trước bàn thờ Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng). 

Đọc: BÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ PHẬT

Xin xem bài cầu nguyện trang 25.

 

3. Trước bàn Thông Thiên (bàn thờ ngoài sân), cúng & lạy 4 hướng

Đọc: BÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ PHẬT

Xin xem bài cầu nguyện trang 25.

- Cúng hướng bàn Thông Thiên trước nhất.

- Tiếp theo là hướng phía sau lưng, quay hướng tay trái 180 độ, ra phía sau lưng.

- Tiếp theo là hướng tay trái, quay 90 độ qua bên trái.

- Tiếp theo là hướng phía sau lưng, quay hướng tay trái 180 độ, ra phía sau lưng.

- Sau cùng, quay 90 độ qua bên phải, trở lại hướng bàn Thông Thiênxá 3 xá.

 

4. Nếu có thể, nên lạy Sám Hối & Hồi Hướng - trước bàn thờ Tam Bảo

Đọc: BÀI CẦU NGUYỆN - SÁM HỐI & HỒI HƯỚNG

Xin xem bài cầu nguyện trang 27.

Sám Hối cho những điều mà chúng ta đã tạo nghiệp ở nhiều tiền kiếp qua, cũng như ở hiện kiếp.

Hồi Hướng cho tất cả chúng sanh cùng vạn vật để được đồng thọ hưởng những ân đức…

 

5. Nếu có thể, nên ngồi niệm Phật hay vừa làm việc vừa niệm Phật, để giúp tâm được thanh tịnh, tìm về với tự tánh (ông chủ của thân chúng ta)để soi rọi thân tâm chúng ta qua việc xem xét lại những lời nói, những việc làm, những suy nghĩ trong ngày ấy, để nhận ra những điều nào nên tiếp tục phát huy và những điều nào nên dứt bỏ… dựa vào những điều học trong Phật pháp, kinh luật…

 

II. Nên tìm hiểu thêm về Phật pháp, giáo lý… để hiểu thêmđi xa hơn trên con đường tu học, để giúp những ai chưa gặp hay chưa rõ về Phập Pháp, để làm tròn bổn phận của chúng ta là làm cho Đạo Pháp ngày càng phát triển, và để giúp chúng ta trong việc Bố Thí Pháp (để làm tròn trách nhiệm đối với ân Tam Bảo).

 

III. Nên quan tâm đến những người thân trong gia đình (để làm tròn trách nhiệm đối với Gia Đình), những người quen, để giúp đỡ & chia sẽ nhau trong những việc cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày, để cùng nhau có điều kiện đi trên con đường tu tập… (để làm tròn trách nhiệm đối với ân Đồng Bào)

 

IV. Nếu có điều kiện, nên tham gia vào những công việc từ thiện, công quả, bố thí, (để làm tròn trách nhiệm đối với ân Nhân Loại).

 

V. Chúng ta cũng nên phóng sanh để tập tánh Từ Bi và mong giảm nhẹ những nghiệp duyên đã tạo…

 

Tất cả những điều trên giúp cho chúng ta đền đáp Tứ Ân mà Đức Huỳnh Giáo Chủ đã chỉ dạy. Và Ngài cũng cho biết là đền đáp trọn vẹn Tứ Ân thì chúng ta sẽ đạt được những điều sau:

 

Vững-vàng bất thối công-phu, Nào là luân-lý tứ ân,
Tứ ân đã trả chẳng còn tội căn. Phải lo đền-đáp xác thân mới còn.

 

Một câu quân lý tứ ân,

Ta đừng phai-lợt phong-thần bảng ghi.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Hai 2017(Xem: 11458)
02 Tháng Chín 2014(Xem: 17005)
17 Tháng Giêng 2012(Xem: 25445)
08 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 25508)
100,000