LỘ CHÚT CƠ HUYỀN

08 Tháng Bảy 201812:00 CH(Xem: 15759)
LỘ CHÚT CƠ HUYỀN

cung thinh chan dung Duc Thay

Trần-thế lợi danh giấc mộng tràng. 
Đời cùng Tiên Phật hạ phàm gian. 
Hỡi ai tâm trí mau tầm Đạo, 
Tầm Đấng hiền từ cừu thế-gian. 
Khắp trong bá-tánh kề cảnh khổ, 
Đạo-đức hiền lành kiến Tiên-bang.

Thiên-địa u-minh dĩ đạo tràng, 
Thập bát chư hầu lụy há khan. 
Đao-lý tầm sâu sâu chẳng cạn, 
Đời cùng ly-loạn khắp chư bang.

Thương hải tang điền ắt chẳng yên, 
Thiên Địa diệt gian dĩ thiện riêng. 
Cơ thâm họa diệc từ đây có, 
Bộ máy thiên-cơ ắt đảo huyền. 
Tuất-Hợi nhị niên giai tiền định, 
Huờn lai Thượng-cổ mới bình yên.

Điên này vốn thiệt ở núi vàng, 
Thương đời nói rõ việc lầm than. 
Khuyên trong lê-thứ mau mau tỉnh, 
Yên trí nghĩ suy biết đá vàng.

Ý gì Tiên-Trưởng muồn khuyên đời, 
Mà đời lầm-lạc lắm đời ôi! 
Đạo-đức nhuốc-nhơ mà sao đặng, 
Tỉnh giấc mau mau mới kịp thời.

Bi-động từ tâm gọi mấy lời, 
Chúng-sanh Nam Bắc lụy tuôn rơi. 
Kim-Sơn xem thấy lòng tha-thiết, 
Mà còn nhiều lắm, chúng-sanh ôi!

Nam-Việt cúi lòn dài dặm-dặc, 
Nhưng ấy chẳng qua tại lẽ trời. 
Đạo-hạnh huyền-cơ khuyên đó kiếm, 
Chẳng vậy sau nầy khó thảnh-thơi.

Cồ ngữ hằng ghi thậm khổ đa, 
Tận diệt nhơn-gian trực tiên khoa. 
Lão giả hậu qui nhơn ấu giả, 
Ly-kỳ thiên định dĩ thiên-la.

Tây-Phương trở gót quá xa đàng, 
Thương xót Nam-kỳ lại An-giang. 
Đoái thấy xóm làng thêm bắt chán, 
Yêu đời mê-muội luống bầm gan.

Thiên-Trước toà sen có chỗ ngồi, 
Xuống trần chẳng dụng chốn cao ngôi. 
Khắp trong Sáu-Tỉnh toàn giả dối, 
Xá phướng tăng-sư tạo việc tồi. 
Thiên-cơ thế-giới đà biến chuyển, 
Từ rày trần-hạ lợi danh trôi. 
Tu hành giả dối khuyên khá đổi, 
Cúng kiếng trai đàn cũng nên thôi.

Hòa-Hảo, tháng 6 năm Kỷ-Mão.
DAI LE KHAI DAO PGHH TAI SACRAMENTO 2018-28

CHO ĐỨC ÔNG MẤT GHE

Thoàn nhỏ ly gia vị tất nan, 
Bửu sanh du-lịch Lục-Châu giang. 
Kim-Sơn thương-mãi toàn lê-thứ, 
Thức tỉnh bá-gia giấc mộng tràng.

(Đức Thầy đọc bài nầy cho Đức Ông nghe và bảo Đức Ông kiếm mấy ông thầy nho mượn bàn thử!). 
Hòa-Hảo, tháng 7 Kỷ-Mão.

DAI LE KHAI DAO PGHH NAM CALIFORNIA 2018-23

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
23 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 29271)
Lời Đức Thầy : Ít lâu ta cũng trở về, Khuyên cùng bồn-đạo chớ hề lãng-xao. Trì lòng chớ có núng-nao, Từ đây nhơn-vật mòn hao lần-lần. Mấy lời nhắn lại ân-cần, Bổn-đạo xa gần nghĩ cạn mới hay.
31 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 17086)
Ngày Tết đến rồi các bạn ơi, Tổ-Tiên truyền lại mấy ngàn đời; Ước ao xuân mới bằng xuân cũ, Thanh-bạch tâm hồn cuộc thảnh-thơi.
31 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 15596)
Tặng bạn ngày xuân chén rượu nồng, Uống rồi vùng-vẫy khắp Tây-Đông. Đem nguồn sống mới cho nhơn loại, Để tiến, tiến lên cõi đại-đồng.
13 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 54443)
Đầu cúi lạy Cửu-Huyền Thất-Tổ, Ngõ đáp ơn báo-bổ sanh thành. Ngay con qui Phật tu hành, Cửu-Huyền Thất-Tổ lòng lành chứng tri. Lời Phật dạy từ-bi bác-ái, Dạ nhơn-từ quảng đại mở-mang. Hiếu-trung con giữ vẹn toàn, Từ rày chẳng dám lăng-loàn như xưa.
11 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 25671)
Trần-thế lợi danh giấc mộng tràng. Đời cùng Tiên Phật hạ phàm gian. Hỡi ai tâm trí mau tầm Đạo, Tầm Đấng hiền từ cừu thế-gian. Khắp trong bá-tánh kề cảnh khổ, Đạo-đức hiền lành kiến Tiên-bang.
30 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 30823)
Khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa-sang những thói hư tật xấu, mình lầm-lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều răn-cấm sau đây: ĐIỀU THỨ NHẤT: Ta chẳng nên uống rượu, cờ-bạc, á-phiện, chơi bời theo đàng điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam-cang ngũ-thường.
30 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 20498)
Trót đã qui-y giữa Phật-đài, Nguyện rằng đệ-tử dứt trần ai. Mong nhờ đuốc huệ soi đường tối, Chớ nhiễm nghiệp phiền chớ đắm say.
26 Tháng Mười 201112:00 SA(Xem: 92366)
Tình Yêu Ta có tình yêu rất đượm nồng Yêu đời yêu lẫn cả non sông Tình yêu chan chứa trên hoàn vũ Không thể yêu riêng khách má hồng
26 Tháng Mười 201112:00 SA(Xem: 30428)
Hởi tất cả thiện nam tín nữ! Trước khi các người quy y Phật-pháp, ai ai cũng có lời nguyện cải hối ăn-năn làm lành lánh dữ, theo dõi mục đích từ-bi bác-ái của chư Phật. Thầy nhận thấy có nhiều người thành tâm làm điều phải mà cũng có một ít kẻ tu hành giả dối, lợi dụng nền tôn-giáo gạt lường bổn-đạo mà lấy tiền để sống hoặc nói nhiều điều mộng huyễn sai lạc sự tín-ngưởng chơn-chánh.
100,000