NGÀY TẾT: Thơ Đức Thầy viết

31 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 17116)
NGÀY TẾT: Thơ Đức Thầy viết
mong_mot_tet_hoi_quan_pghh_nam_california_2014_03-large-content


NGÀY TẾT

Đức Huỳnh Giáo Chủ viết năm Tân Tỵ 1941

 *

Tháng lụn ngày qua năm đã tàn,

Trẻ già nô-nức đón xuân sang.

Chờ coi năm mới hên hay chẳng?

Chóng đạt công-danh kẻo muộn-màng.

 *

Ngày Tết đến rồi các bạn ơi,

Tổ-Tiên truyền lại mấy ngàn đời;

Ước ao xuân mới bằng xuân cũ,

Thanh-bạch tâm hồn cuộc thảnh-thơi.

 *

Nầy hỡi chúa xuân ta rán chờ,

Khỏi ngày thảm lệ buổi nguy cơ.

Pháo tan xác pháo rền rang nhỉ,

Khói bốc đường mây án mịt-mờ.

 *

Thời giờ kinh hãi sẽ đi qua,

Thế-giới trì xong cuộc thái hòa.

Chừng ấy chúa Xuân thêm tráng lệ,

Huy-hoàng tục cổ của ông cha.

 

 *

Thiên hạ đua nhau rằng mới mới,

Lòng ta nào thấy mới chi đâu.

Lao xao phố chợ hoành đôi tấm,

Rộn-rịp cửa nhà liễn mấy câu.

Lũ trẻ cười reo pha tiếng pháo,

Cụ già đùa chuyện lẫn năm châu.

Nào dè xuân ấy là xuân gượng,

Của buổi loạn-ly gợi thảm sầu.

 *

Lốp-bốp pháo chi nổ quá ồn,

Khắp cùng thành-thị khắp hương-thôn.

Người dư của-cải tiêu xa-xí,

Kẻ thiếu tiền-nong nợ mắc dồn.

Ba bữa cờ trương còn hớn-hở,

Bảy ngày nêu hạ hết lo nôn.

Thì ra năm mới như năm cũ,

Cảnh khó dân đen vẫn tự tồn.

 

 (Chép theo bản chánh do Đức Ông giữ)


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
24 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 22683)
Từ nay cách biệt xa ngàn, Ai người tâm đạo đừng toan phụ Thầy. Giữa chừng đờn nỡ dứt dây, Chưa vui buổi hiệp bỗng Thầy lại xa. Tỉnh say trong giấc mộng hoa, Mơ-màng cũng tưởng như ta bên mình. Tuy là hữu ảnh vô hình, Chớ dân lòng tưởng sân trình đáo lai.
23 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 29362)
Lời Đức Thầy : Ít lâu ta cũng trở về, Khuyên cùng bồn-đạo chớ hề lãng-xao. Trì lòng chớ có núng-nao, Từ đây nhơn-vật mòn hao lần-lần. Mấy lời nhắn lại ân-cần, Bổn-đạo xa gần nghĩ cạn mới hay.
31 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 15623)
Tặng bạn ngày xuân chén rượu nồng, Uống rồi vùng-vẫy khắp Tây-Đông. Đem nguồn sống mới cho nhơn loại, Để tiến, tiến lên cõi đại-đồng.
13 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 54520)
Đầu cúi lạy Cửu-Huyền Thất-Tổ, Ngõ đáp ơn báo-bổ sanh thành. Ngay con qui Phật tu hành, Cửu-Huyền Thất-Tổ lòng lành chứng tri. Lời Phật dạy từ-bi bác-ái, Dạ nhơn-từ quảng đại mở-mang. Hiếu-trung con giữ vẹn toàn, Từ rày chẳng dám lăng-loàn như xưa.
11 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 25720)
Trần-thế lợi danh giấc mộng tràng. Đời cùng Tiên Phật hạ phàm gian. Hỡi ai tâm trí mau tầm Đạo, Tầm Đấng hiền từ cừu thế-gian. Khắp trong bá-tánh kề cảnh khổ, Đạo-đức hiền lành kiến Tiên-bang.
30 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 30941)
Khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa-sang những thói hư tật xấu, mình lầm-lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều răn-cấm sau đây: ĐIỀU THỨ NHẤT: Ta chẳng nên uống rượu, cờ-bạc, á-phiện, chơi bời theo đàng điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam-cang ngũ-thường.
30 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 20537)
Trót đã qui-y giữa Phật-đài, Nguyện rằng đệ-tử dứt trần ai. Mong nhờ đuốc huệ soi đường tối, Chớ nhiễm nghiệp phiền chớ đắm say.
26 Tháng Mười 201112:00 SA(Xem: 92653)
Tình Yêu Ta có tình yêu rất đượm nồng Yêu đời yêu lẫn cả non sông Tình yêu chan chứa trên hoàn vũ Không thể yêu riêng khách má hồng
26 Tháng Mười 201112:00 SA(Xem: 30459)
Hởi tất cả thiện nam tín nữ! Trước khi các người quy y Phật-pháp, ai ai cũng có lời nguyện cải hối ăn-năn làm lành lánh dữ, theo dõi mục đích từ-bi bác-ái của chư Phật. Thầy nhận thấy có nhiều người thành tâm làm điều phải mà cũng có một ít kẻ tu hành giả dối, lợi dụng nền tôn-giáo gạt lường bổn-đạo mà lấy tiền để sống hoặc nói nhiều điều mộng huyễn sai lạc sự tín-ngưởng chơn-chánh.
100,000