* Cơ sở cứu cánh của tinh thần

24 Tháng Mười 201312:00 SA(Xem: 8612)
* Cơ sở cứu cánh của tinh thần

Đọc toàn bộ Sấm Giảng Thi Văn của Đức Huỳnh Giáo Chủ, chúng ta thấy Ngài đặc biệt chú trọng đến Trí và Tâm. Đó là những điểm then chốt để đắc đạo. Đó là điều mà người tu học muốn viên thành phúc quả, không thể nào không cố gắng để tự làm cho mình được hiển lộ chân tâm và được đạt đến vô lậu trí.

Trong Tam Tạng giáo điển Phật giáo, tuy phong phú như rừng cây bao la, nhưng điểm được coi là cứu cánh, cũng không ngoài hai yếu tố vừa nói. Bởi vì không đạt đến Đại trí Tuệ, cũng không làm sáng được Chân Như Tâm, thì Phật xem như là kẻ bị lục trầm, chưa sang bờ bên kia được.

Chính vì cái chủ điểm tối yếu đó, mà Đức Giáo Chủ P.G.H.H trong phần đầu của Sám Giảng, đã dạy :

“Tu rèn Tâm Trí cho minh,
Tánh kia thành kiếng phỉ tình chùi lau”

Và, trong tác phẩm Tu Thân Xử Kỷ, Ngài cũng khuyến cáo chúng sanh rằng :

“Người có Tâm, nếu không tập suy gẫm cho mở Trí, thì hay dễ bị lường gạt. Người có Trí mà vô Tâm, thì hay xảo trá.

Nên Trí và Tâm, người học Đạo cần tìm cách làm cho nó được phàt triển cả hai, để lấy Tâm làm chủ trì mọi việc, lấy Trí mà phán xét mọi việc trước khi ta sắp đưa cho Tâm chủ trì.

Được như thế chắc chắn ta học Đạo mau thành công đắc quả”.

Như vậy việc tu Tâm luyện Trí, quả là việc phải làm của những người dốc dạ lo tu.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
100,000