LỜI MỞ ĐẦU

25 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 12824)
LỜI MỞ ĐẦU


Với những điều trong sách & CD “Học Phật Tu Nhân, Tu Tại Gia, Làm Tròn Nhân Đạo, Tìm Đến Sự Giải Thoát” đã giới thiệu đến chúng ta một bản đồ tổng quát về Phật Pháp, cùng những phương thức hành trì, hầu trợ duyên trên con đường tu học và hành đạo. 


Đến nay, do hội đủ nhân duyên nên quyển sách “Giữ Vững Đức Tin & Con Đường Tắt Đi Đến Sự Giải Thoát” được kết tập, hầu giới thiệu những phương tiện, giúp thắp lên ngọn đuốc, để đi trên con đường giải thoát.


Nói là “giữ vững đức tin”, vì duyên may, chúng ta gặp được những giáo lý của Đức Phật Thầy Tây An, Đức Phật Trùm, Đức Bổn Sư, Đức Sư Vãi Bán Khoai, Đức Huỳnh Giáo Chủ, là những vị tu hành đắc đạo, chuyển kiếp, hóa thân để giáo hóa, dìu dắt chúng sanh quày đầu hướng thiện trong thời Hạ Ngươn Mạt Pháp nầy. Và nói là “con đường tắt đi đến sự giải thoát”, vì những căn bản trong Phật Pháp: về Tín-Nguyện, Hành, về giới luật, về những phương thức hành trì…, đã được các Ngài cô động, sắc kẹo, hầu giúp chúng ta “đốn ngộ đốn tu”, để sớm tìm về với Chủ Nhơn Ông.


Quyển sách nầy, gồm 4 phần sau:


Phần I: Đã gặp nẽo “Trường Sinh Bất Diệt”


  1. Giữ Vững Đức Tin
  2. Nguồn Gốc Đạo PGHH
  3. Tóm Lược Về Giáo Lý Đạo PGHH
  4. “Cửa Trường Sanh Bất Diệt” Đã Gặp Nẽo

Phần II: Để tìm đến giải thoát

  1. Con Đường Tắt Đi Đến Sự Giải Thoát
  2. Tìm Hiểu Về Sự Niệm Phật

Phần III: Nhận rõ Chủ Nhơn Ông - Tu thân

  1. Tìm Hiểu Về Chữ Tâm
  2. Tìm Hiểu về Tu Thân - Hành Đạo

Phần IV: Nhập thế độ đời - Hành Bồ Tát Hạnh

  1. Giáo Lý Đại Đồng

10. Tình Yêu Đại Đồng


Mong quý vị hãy lắng tâm đọc qua, để thêm vững đức tin đi trên con đường mà chúng ta đã chọn, để nhận rõ con đường tắt, cùng những phương tiện giúp thắp lên ngọn đuốc của bản thân, sớm tìm về chính mình. Nếu thông hiểu những điều ấy và tin tấn hành trì thì con đường đi đến sự giải thoát thật không xa. Cầu xin Hồng Ân Tam Bảo hộ trì cho chúng sanh trong ba cõi sáu đường đồng gặp nẽo, để cùng đi đến giải thoát. 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Nam Mô A Di Đà Phật.


Nguyễn Hoàng Vũ

Ý kiến bạn đọc
06 Tháng Tám 20137:00 SA
Khách
There's a terrific amount of kngdweloe in this article!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Hai 2017(Xem: 11362)
02 Tháng Chín 2014(Xem: 16868)
17 Tháng Giêng 2012(Xem: 25344)
08 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 25395)
100,000