NGÀY TẾT: Thơ Đức Thầy viết

31 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 17113)
NGÀY TẾT: Thơ Đức Thầy viết
mong_mot_tet_hoi_quan_pghh_nam_california_2014_03-large-content


NGÀY TẾT

Đức Huỳnh Giáo Chủ viết năm Tân Tỵ 1941

 *

Tháng lụn ngày qua năm đã tàn,

Trẻ già nô-nức đón xuân sang.

Chờ coi năm mới hên hay chẳng?

Chóng đạt công-danh kẻo muộn-màng.

 *

Ngày Tết đến rồi các bạn ơi,

Tổ-Tiên truyền lại mấy ngàn đời;

Ước ao xuân mới bằng xuân cũ,

Thanh-bạch tâm hồn cuộc thảnh-thơi.

 *

Nầy hỡi chúa xuân ta rán chờ,

Khỏi ngày thảm lệ buổi nguy cơ.

Pháo tan xác pháo rền rang nhỉ,

Khói bốc đường mây án mịt-mờ.

 *

Thời giờ kinh hãi sẽ đi qua,

Thế-giới trì xong cuộc thái hòa.

Chừng ấy chúa Xuân thêm tráng lệ,

Huy-hoàng tục cổ của ông cha.

 

 *

Thiên hạ đua nhau rằng mới mới,

Lòng ta nào thấy mới chi đâu.

Lao xao phố chợ hoành đôi tấm,

Rộn-rịp cửa nhà liễn mấy câu.

Lũ trẻ cười reo pha tiếng pháo,

Cụ già đùa chuyện lẫn năm châu.

Nào dè xuân ấy là xuân gượng,

Của buổi loạn-ly gợi thảm sầu.

 *

Lốp-bốp pháo chi nổ quá ồn,

Khắp cùng thành-thị khắp hương-thôn.

Người dư của-cải tiêu xa-xí,

Kẻ thiếu tiền-nong nợ mắc dồn.

Ba bữa cờ trương còn hớn-hở,

Bảy ngày nêu hạ hết lo nôn.

Thì ra năm mới như năm cũ,

Cảnh khó dân đen vẫn tự tồn.

 

 (Chép theo bản chánh do Đức Ông giữ)


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29 Tháng Ba 20201:03 CH(Xem: 86744)
Cả kêu dân-chúng hỡi ôi ! Sao không thức tỉnh việc đời gần bên. Khổ đà đi đến như tên, Rán lo tu niệm tìm nền vinh-hoa.
26 Tháng Năm 20199:37 CH(Xem: 14311)
Nhưng Thầy xét lại khẩu nghiệp của các trò nặng-nề hơn hết. Hãy lấy gươm trí-huệ mà dọn sạch ma lòng, hãy lấy lòng khoan-dung mà đối-đãi lẫn nhau, hãy lấy lòng bác-ái nhân-đạo mà cư-xử với mọi người.
08 Tháng Bảy 201812:00 CH(Xem: 15811)
Trần-thế lợi danh giấc mộng tràng. Đời cùng Tiên Phật hạ phàm gian. Hỡi ai tâm trí mau tầm Đạo, Tầm Đấng hiền từ cừu thế-gian.
20 Tháng Hai 20174:02 CH(Xem: 12676)
Hãy tùy tài tùy sức, nỗ lực hy-sinh cho xứ-sở. Thảng như không đủ tài-lực đảm-đương việc lớn, chưa gặp thời-cơ giúp-đỡ quê-hương, ta phải rán tránh đừng làm việc gì sơ-xuất đến đỗi làm cho nước nhà đau-khổ, và đừng giúp sức cho kẻ ngoại-địch gây sự tổn-hại đến đất-nước.
16 Tháng Chín 201612:04 SA(Xem: 12508)
Từ khi Quốc gia bị khuynh-đảo đến nay, chúng ta chỉ hợp từng đoàn-thể nhỏ hoặc độc thân tranh-đấu và phải bao phen thất bại một cách đắng cay chỉ vì thiếu tinh-thần đoàn-kết, thiếu sức bền-bỉ dẻo-dai để chống lại kẻ xâm-lăng vô cùng tàn-bạo.
15 Tháng Chín 201611:58 CH(Xem: 11738)
Tôi ở Sàigòn khi cuộc đảo chánh xảy ra, vẫn đoán biết sẽ có vài chuyện chẳng hay trong quần-chúng, lập tức gởi thơ về khuyên giải mọi người,
15 Tháng Chín 201611:51 CH(Xem: 9222)
Nước nhà đã tuyên-bố độc-lập. Kẻ thù giết cha ông của chúng ta hầu hết đã bị giam cầm. Giờ đây, bổn-phận của mỗi người Việt-Nam cần phải làm thế nào cho sự độc-lập hoàn-toàn của nước nhà chóng thực-hiện.
15 Tháng Chín 201611:47 CH(Xem: 10051)
Hỡi tất cả thiện-nam tín-nữ ! Ngày mà chúng ta chịu khổ dưới gót giày của người Pháp và bọn quan lại hung tàn đã vừa qua. Kể từ nay tôn-giáo của chúng ta sẽ được tự-do truyền-bá.
09 Tháng Tám 201511:44 SA(Xem: 17612)
Nhơn duyên thứ nhứt phát khời từ màn vô-minh mà che lấp bản ngã (linh-hồn) nên làm cho người phải tăm tối mê say, gây tạo ác nghiệp, chịu nẻo luân hồi thống khổ.
09 Tháng Tám 201511:13 SA(Xem: 14727)
Vướng nghiệp trần-hoàn bởi quả nhân, Gây ra kiếp số chịu phong-trần. Nay nhờ đuốc huệ soi đường tối, Đặng rứt cái ngu lẫn cái đần.
100,000