Tiễn Biệt Đồng Đạo Nguyễn Thành Long

30 Tháng Mười 201312:00 SA(Xem: 21148)
Tiễn Biệt Đồng Đạo Nguyễn Thành Long

photo_tran_quoc_si_copyright_2-content

Kính chuyển đến Gia đình Bà Quả phụ Nguyễn Thành Long và Diển đàn PGHH (theo lời yêu cầu của Tác giả Nguyễn Hoài Ân). Trân trọng.

 

TIỄN BIỆT ĐỒNG ĐẠO NGUYỄN THÀNH LONG

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

 Kính thưa: Quý tang quyến, quý vị quan khách và thân bằng quyến thuộc.

 : Quý vị đồng đạo thân mến.

 

 Kính đến hương linh người quá cố

 Đôi lời bày tỏ với gia đình

 Sớm dứt hồng trần siêu Tịnh Độ

 Vãng sanh Cực Lạc dứt mê đồ. 

 Anh Long ơi! 

 Gẫm cuộc thế chẳng qua tuồng mộng ảo,

 Nên đời người sánh tợ phù du.

 77 năm qua làm kiếp con người,

 Chợt thấy đó bỗng liền mất đó.

 Buổi bình minh chưa tàn trước ngõ,

 Chốn Thiên Đường anh vội vã hồi qui.

 Anh Long ơi!

 Buổi chia ly chẳng biết nói câu gì?

 Lòng thành kính tiễn Anh về Phật Cảnh.

 Chốn Ta Bà từ nay anh xa lánh,

 Bụi Hồng Trần anh phủi sạch cửa không.

 Đức Di Đà, Phật Tổ ngống trông,

 Đền Linh Khứu ba hồi chuông giục giã.

 Anh nhẹ bước lên thuyền Bát Nhã,

 Vượt sông mê, bến giác đến Phật đường.

 Nguyện cầu chư Phật mười phương,

 Hồng liên nhẹ bước vượt đường tử sanh.

 Anh Long ơi!

Giờ đây:

Anh nằm đó,

Đồng đạo quanh đây

Hỏi anh chẳng hay,

Chào anh không đáp,

Con cháu quây quần,

Khóc thương thảm thiết,

Đoài đoạn từng cơn,

Ruột thắt, gan bào,

Lòng đau tợ cắt,

Cách biệt chẳng bao,

Mà ngàn trùng xa cách,

Âm dương đôi ngã,

Cách biệt hai bờ,

Ôi! Vĩnh biệt. Chào anh

Nghìn thu tiễn biệt

Anh Long ơi!

 

 Anh ra đi người người thương tiếc,

 Anh ra đi là vĩnh biệt thiên thu.

 Anh ra đi chị thành cô phụ,

 Con không cha, con lại con côi.

 Đêm năm canh dạ luống bồi hồi,

 Ngày sáu khắc đầm đìa ngấn lệ.

 Đoàn cháu nhỏ chờ ông khoắt khoải,

 Chúng hỏi sao ông đi mãi không Tang Le Nguyen Thanh Longvề.

 Cả ngày đêm ủ rủ não nề,

 Chúng nào biết anh đi không hề trở lại.

 Nay thì:

 Nhìn di ảnh lòng buồn tê tái,

 Ruột, gan bào đau xiết mãi từng cơn.

 Miệng anh cười chẳng chút oán hờn,

 Mặt phúc hậu, hiền lương người con Phật.

 Đức, Huệ, Hạnh, tình thương chất ngất.

 Lòng bao la Bồ Tát hoá thân rồi.

 Kìa:

 Trên bàn án.

 Từng ngọn nến sụt sùi ngấn lệ,

 Trong kim quan anh yên giấc nghìn thu.

 Nến ưu sầu, nên đổ lệ lu bù,

 Để tiễn biệt Anh về miền tiên cảnh.

 Tràng hoa điếu đang khoe màu tung cánh,

 Đoá hồng sen nở rộ trước Phật Đài.

 Nguyện cầu Phật Tổ Như Lai,

 Rước hồn anh đến trước ngay Phật đường

 Thôi thì:

 Hồn phách hiển linh, xin anh về đây phù hộ.

 Cho cháu con anh muôn vạn sự lành,

 Cho đồng đạo được muôn điều hạnh phúc.

 Cho dân Việt qua cơn nguy khúc,

 Gióng Lạc Hồng tỏ rạng khắp năm châu.

 Từ thôn quê, thành thị đến đâu đâu,

 Đều hạnh phúc an cư cùng lạc nghiệp. 

 Dẫu biết rằng:

 Đời hữu sanh, ắt là hữu tử,

 Nhưng dễ mấy ai quên được hai chữ anh em.

 Phút tiễn đưa lệ chảy ước mi rèm,

 Nhập tâm niệm thay cho lời tiễn biệt.

 Gom giọt lệ với lòng thành thương tiếc,

 Thay ly rượu nồng tiễn biệt anh đi.

 Ở thế gian không luyến tiếc điều gì,

 Về Phật Cảnh vui niềm vui Cực Lạc.

 Từ nay:

 Âm cảnh, dương gian đôi đàng cách biệt,

 Chỉ gặp nhau trong giấc mộng mà thôi.

 Nhớ đến anh dạ luống bồi hồi,

 Tim tê tái sụt sùi ngấn lệ.

 Anh Long ơi!

 Giờ tiễn biệt thời gian đã điểm,

 Về bên kia thế giới thênh thang.

 Anh mau chân cỡi hạc mây ngàn,

 Về Cực Lạc vui niềm vui bất diệt.

 Anh ra đi người người thương tiếc,

 Khẩn Di Đà dìu dắt anh đi.

 Nam Mô A Di Phật Từ bi,

 Độ anh nhẹ bước rảo đi Thiên Đàng.

 Nợ trần gian từ nay anh đã dứt,

 Lòng Bồ Đề sáng rực đạo tâm.

 Nguyện cầu mười cõi xa xăm,

 Niết bàn, tịch diệt vào đường vô sanh.

 

 Thương ôi! Tiễn biệt! Tiễn biệt, tiễn biệt nghìn thu.

 

 Ngưỡng mong chư Phật dắt dìu,

 Xin Tam Bảo hồng ân gia hộ.

 NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 Thành Kính Phân Ưu.

 Nguyễn Hoài Ân

 

 

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

CỐ ĐỒNG ĐẠO

CỰU HỘI TRƯỞNG NGUYỄN THÀNH LONG

 

Rời xa cảnh tục lại non bồng

Với đạo với đời đã trọn công

Hai kỳ hội trưởng lái thuyền đạo

Bảy năm hiệu trưởng dắt nhà trường

Biệt ly con vợ lòng sầu thảm

Chia phôi bằng hữu dạ tiếc thương

Cúi đầu bái lạy trước hương linh

Lòng thành cầu nguyện sanh tây phương

 

Nam Mô A Di Đà Phật!

Lê Văn Út Mót

Lê Văn Út Chót

 

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

CỐ ĐỒNG ĐẠO

CỰU HỘI TRƯỞNG NGUYỄN THÀNH LONG

 

Nhàn du tiên cảnh lánh trần hồng

Nhưng biệt ly ai chẳng khổ lòng

Đất Mỹ sầu, thương người viễn khách

Trời Nam buồn, tiếc kẻ xa hương

Học trò Binh Lễ mãi ghi ơn

Đồng đạo nước ngoài đã nhớ công

Đời đạo tròn không thẹn núi sông

Nguyện cầu đồng đạo đến Tây Phương

 

An Binh

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Sáu 20165:01 SA(Xem: 18124)
KÍNH Đức Tôn Sư rải đạo mầu, MỪNG ngày Nam Việt hữu duyên sâu. ĐẠI ân kỷ niệmThầy khai hóa, LỄ lớn hằng năm con vọng cầu.
22 Tháng Sáu 20164:55 SA(Xem: 17207)
THÁNG lại giờ qua mỗi khắc sang NĂM nay đúng tiết cõi nhơn hoàn MƯỜI thiện là điều cần phổ cập TÁM danh chánh giác chẳng mơ màng
09 Tháng Sáu 20169:55 CH(Xem: 19185)
MƯỜI ác tránh xa thập thiện hành, TÁM điều trau sửa kết duyên lành, THÁNG qua quyết chí trì kinh sám, NĂM đến bền lòng niệm Phật danh,
13 Tháng Hai 20167:17 SA(Xem: 11672)
BỬU quý vô ngần hỡi chúng dân SƠN trung tụ đỉnh đã bao lần KỲ công tạo hóa luôn xoay chuyển HƯƠNG kíp thay đời cựu lẫn tân
29 Tháng Tám 20157:05 SA(Xem: 28910)
Rằm tháng bảy lễ vu lan Dâng hoa Tam Bảo thắp nhang nguyện cầu Nguyện xin oai Phật nhiệm mầu Ta bà độ bớt âu sầu bất an
26 Tháng Tám 20159:38 CH(Xem: 22350)
Phụ mẫu ơn dày sánh đại thiên Noi gương đức cả Mục Kiền Liên Đền ơn dưỡng dục khi còn sống Đáp nghĩa sanh thành lúc mãn duyên
26 Tháng Tám 20159:25 CH(Xem: 24746)
Đón lễ Vu Lan đốt nén hương Thành tâm kính bái Phật mười phương Từ bi giáo hóa người mê tối Bác ái khuyên răn kẻ lạc đường
12 Tháng Bảy 201511:09 CH(Xem: 23174)
Mừng ngày chánh pháp được khai thông, Rãi khắp ban truyền thỏa ước mong. Chỉ dẫn chúng sanh về cõi giác, Gọi kêu bá tánh vẹn non sông.
12 Tháng Bảy 201510:19 CH(Xem: 23771)
Dạt dào như nước chảy xuôi dòng, Phật xuống thế gian niềm ước mong. Truyền đạt cho đời điều quý trọng, Tám Điều Răn Cấm rán hành xong.
07 Tháng Bảy 20151:25 CH(Xem: 26065)
Đạo giúp cho người được sạch trong, Đạo đời khắng khít mãi bên lòng. Đạo khuyên bá tánh an nhàn sống, Đạo nhẫn hành trì mọi việc xong.
100,000