Tiển anh Huỳnh Bá Thanh và Cảm Tạ

08 Tháng Bảy 201312:00 SA(Xem: 22553)
Tiển anh Huỳnh Bá Thanh và Cảm Tạ

photo-content

Huỳnh Bá Thanh


TIỄN ANH HUỲNH BÁ THANH


Thường Vũ Nguyễn Phước Nguơn


Nghiệp Anh đã dứt cõi trần,
Xin đừng luyến tiếc, lần khân làm gì!
Tây phương trực chỉ Anh đi,
Về nơi an dưỡng nghiệm suy diệu mầu.
Huyền đạo lý, đạt nhiếp, thâu,
Ung dung tự tại ứng chầu Phật Vương.
Xin đừng đeo đắm Vô Thường,
Xin đừng để sợi tơ vương cõi Trần.
Xin đừng mê đắm huyễn thân,
Xin đừng trở lại, một lần, thế gian !
Hồn Linh hãy nhập Tây Phang,
Học xong CHÁNH GIÁC cứu nàn chúng sanh.
Mấy lời nhắn nhủ hồn Anh,
Tạm thay tiễn biệt tử, sanh kiếp nầy.

Hiển linh xin chứng lòng đây !


Kính bái vong linh

 

 Tiễn Biệt Huỳnh Bá Thanh


 Văn Thế Vĩnh


Tin báo Thanh đi, đi thật sao ?

Vội vàng để lại nỗi buồn đau.

Phù du một kiếp mong chi gặp,

Thoáng chốc ngàn trùng cách biệt nhau.

Cương trực nghĩa đời còn hiện đậm,

 Trung trinh tình đạo mãi in sâu. 

 Sớm đi sớm đến miền An Lạc,

Cõi tạm rời chân chỉ trước sau.

Maryland, 20-06-2013.

 

Phụ họa bài thơ

 

Tiễn Biệt Huỳnh Bá Thanh

 

 của Anh Văn Thế Vĩnh :.

 Hàn Sinh


Lòng mãi ưu tư chẳng hiểu sao,

Thình lình Thanh mất quá sầu đau

Đành rằng số kiếp do duyên định,

Sao khỏi đau lòng vĩnh biệt nhau .

Trung Đạo, Nghĩa Đời Thanh giữ trọn ,

Gian tà anh biết lánh xa mau .

Thanh đi sớm được niềm An Lạc ,

Tôi đã sẳn sàng cất bước sau .

 

 Maryland 29-6-2013 

 

Vô cùng thương kính đồng đạo Huỳnh Bá Thanh!


LÊ VĂN ÚT MÓT


Sanh ra đã biết, tránh làm sao

Sống gởi thác về chớ sầu đau

So lão Bành, thọ còn kém sa

Sánh Nhan Hồi, sống vẫn hơn lâu

Tình cha giáo dưỡng còn in đậm

Nghĩa chồng ái ân vẫn khắc sâu

Biết vô thường đến rồi ly biệt

Người ở người đi vẫn khổ sầu

 

Chú đã khích lệ cháu, dù biết chú rất ngắn, qua 1,2 lần trao đổi qua emai về đạo đức!

Kính

30-6-2013

 

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC CHÚ HUỲNH BÁ THANH

Hồng An


Chú ơi! Đi thiệt, thiệt rồi sao

Ai khỏi buồn vui cảnh ly tao

Cõi tạm tựa sương đầu cỏ tựu

Vô thường như bọt ngọn sóng xao

Sống theo nẻo đạo lòng thanh thảng

Thác về đường lành dạ tiêu dao

Sáu lăm người đời cho là thọ

Nguyện cầu gia hộ thoát đồ lao

 

Thành kính

 

30-6-2013

 

 sen11-content

 

Cảm Tạ

 

 Chúng tôi xin chơn thành Cảm Tạ:

 

 Ban Trị Sự Trung Ương/ Giáo Hội PGHH/ Hải Ngoại

 Ban Trị Sự PGHH/ Liên Bang Úc Châu & Các Tiểu Bang

 Ban Trị Sự PGHH/ Miền Nam California

 Ban Trị Sự PGHH/ Miền Bắc California

 Ban Trị Sự PGHH/ Sacramento/ California

 Ban Trị Sự PGHH/ Arizona

 Ban Trị Sự PGHH/ Houston & Vùng Phụ Cận/ Texas

 Ban Trị Sự PGHH/ Dallas/ Texas

 Ban Trị Sự PGHH/ Hoa Thịnh Đốn

 Ban Trị Sự PGHH/ Oklahoma

 

 Cùng Quí Đồng Đạo PGHH gần xa đã dành thì giờ quí báu đến Thăm Viếng, Phân Ưu,

Điện Thoại, Gởi Điện Thư để cầu nguyện, giúp đở, chia sẻ sự đau buồn cùng Tang quyến, đồng thời tiển đưa Em, Chồng, Cha, Chú, Cậu của chúng tôi:

 

 Ông HUỲNH BÁ THANH,

 Sanh ngày 1 tháng 12 năm 1949

 Mãn phần đêm 19 tháng 6 năm 2013

 Theo Y Chứng do "Tai biến mạch máu não" (Stroke,- Attack of Paralysis)

 Hưởng thọ 64 tuổi.

 

 Kính xin Quí Vị lượng thứ những điều sơ sót trong lúc Tang gia bối rối.

 

 Tang gia đồng bái tạ. 

 ̣ 

 Bà Quả Phụ Phạm Kim Hoàn

 Trưởng Nam Huỳnh Bá Tùng

 Trưởng Nữ Huỳnh Bá Hoàn Mỹ

 Thứ Nữ Huỳnh Bá Trâm Anh

 Chị Huỳnh Thị Hương

 Chị Huỳnh Thị Cẩm Huệ & Anh rễ Trần Bá Phải

 Chị Huỳnh Thị Cẩm Hồng 


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 23458)
TẬP tành ý nghĩ đẹp xinh, ĐỨC lành người mẹ sẽ sinh con HIỀN. TÁNH tình đừng nóng, đừng mê, KHOAN thai đi đứng, lặng nghe..., nói..., nhìn...,
11 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 25339)
LỜI xuân Quý Tỵ bản hòa ca, TẾT Đạo, nở hoa khắp mọi nhà.
18 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 40636)
Năm mới chúc nhau, vạn sự lành, Sức khỏe dồi dào, trí cao thanh. Tâm trần nhẹ bổng, luôn tinh tấn, Dốc chí tu hành đến mây xanh.
18 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 40442)
-TỶ nguyện TU HÀNH rèn Lễ Bái, -MUỘI xin TINH TẤN niệm Di Đà. -HUYNH thì HỌC PHẬT, Tứ Ân nhé! -ĐỆ hứa TU NHÂN, Thập Thiện mà!
14 Tháng Hai 201212:00 SA(Xem: 32934)
Lư Kiến Sơn, An Giang- CHẤP tay niệm phật hằng ngày, TAY thì năm ngón khép ngay đừng rời. NIỆM câu lục tự đừng rơi, PHẬT tâm luôn hiện sáng ngời an vui. DI Đà gia hộ ngời ngời, ĐÀ nầy tinh tấn vĩnh đời thảnh thơi. LÒNG tin Cực Lạc trọn đời, TA thề sẽ quyết nguyện về Tây Phương.
14 Tháng Hai 201212:00 SA(Xem: 38936)
Băng Trinh Lên chùa dự tiệc cơm chay tập tu ở thẳng ăn ngay làm lành bớt dần ác nghiệp sát sanh tạo thiện duyên kết nghiệp lành đạo tâm
28 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 31945)
Hàn Hạ Ngu- CHÚC Bạn xuân sang được chữ Hiền, MỪNG cho nội ngoại được chữ Yên. NĂM nay tâm tịnh như trăng sáng, MỚI được Như Lai rước lên thuyền*.
28 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 30388)
Đông Hồ- Không quá khứ, không vị lai Thời gian Xuân giữ thắm tươi hoài. Từ lâu oanh vẫn mơn cành liễu Và mãi vàng luôn đượm cánh mai. Cuộc thế vô thường, cơn mộng lớn
22 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 27913)
Lư Kiến Sơn, An Giang - Ăn chay đi! Để giảm nghiệp sát, Chay ít nhiều cũng đạt đôi phần. Tránh cho thế giới rẽ phân, Nạn tai chinh chiến sắp gần đệ tam…
19 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 28944)
Phạm Quang Thảo- Quê hương chắc ai cũng biết Ấy là nơi da diết yêu thương Dù có đi khắp bốn phương Nhớ mãi ngày Tết vấn vương quê nhà
100,000