3. Có Trí mà vô Tâm.

24 Tháng Mười 201312:00 SA(Xem: 8929)
3. Có Trí mà vô Tâm.

Tuy nhiên, như lời của Đức Giáo Chủ đã nói : người có Trí mà vô Tâm thì thường hay xảo trá.

Thật có biết bao người ỷ lại vào cái trí khôn ngoan của mình, rồi tự cho mình là hơn tất cả. Họ đâm ra dối trá lận lường, xảo mị gạt gẫm, miễn sao được hơn người từ đồng tiền bát gạo, từ manh áo khoảnh vườn. Họ không kể gì là xấu xa tội lỗi.

Từ chỗ qua mặt được những người thật thà chân chất, người có Trí mà vô Tâm lần lần đi sâu vào con đường gian xảo quỉ quyệt. Họ không còn biết tín ngưỡng là gì. Những đấng thiêng liêng vô hình đối với họ, nếu có nhắc đến, cũng chỉ là những lớp sơn bề ngoài để che đậy cái thâm ý bề trong của họ mà thôi. Vấn đề lương tâm, nhân nghĩa, đạo lý, công bằng, đối với họ chỉ là con số không, mặc dù họ luôn luôn nhắc đến những từ ngữ đó trên đầu môi chót lưỡi.

Từ đó, những cống cao ngã mạn, những ỷ ngôn ác khẩu, những tham, sân, si, vọng càng bám chặt vào họ một cách không có lối ra. Phiền não và vô minh ngập tràn. Bấy giờ người ta chỉ biết cái mánh khóe của mình là cao, cái thân mạng của mình là trọng, cái miệng lưỡi của mình là lanh, cái phẫn nộ của mình là đúng, còn những gì của người khác, đều là những thua kém tầm thường, đáng khinh chê và đáng chà đạp lên để làm tấm thảm nhung phục vụ cho gót chân đài các của họ.

Trước mặt hạn người “trí thức” lạc lõng nầy chỉ còn có vật chất là siêu đẳng. Mục tiêu cầu tiến của họ là quyền lợi và danh vọng, trác táng và xa hoa, và chỉ những thứ ấy mới là thần tượng mà thôi. Chính thế mà luân thường lật ngược, ruột thịt ly tan và biết bao thảm trạng eo sèo càng lúc càng thêm bi đát. Và cũng chính thế mà Đức Thầy đã phải ngậm ngùi than thở :

“Gẫm nhiều người bội bạc thâm ân
Nào kể chi là đạo quân thần .
Tôi giết chúa, con đành sát phụ
Lúc nguy cơ tớ mong hại chủ
Trò giết thầy tội ấy đáng không?
Thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng!
Niềm huynh đệ cùng nhau xâu xé
Cũng hiếm lúc con còn giết mẹ
Giành của tiền cốt nhục giết nhau
Tranh lợi danh giết lẫn đồng bào
Tình nhân loại phân chia yểm bách”
(Khuyến Thiện)

Đức Thầy đã lên án cái Trí mà không Tâm ấy là Trí Khôn của yêu quái, ta hãy bình tâm mà chiêm nghiệm lời Ngài :

Đời văn vật khôn ma khôn quỉ
Lo trang sức kim thời huê mỹ
Rồi phụ phàng tục cổ nước nhà
Trong Tâm thì chứa những gian tà
Chớ chẳng chứa tấm lòng bác ái
Học chữ nghĩa cho thông cho thái
Đặng xuê xang đài các xe tàu
Tiếng chào mừng cửa miệng làm màu
Trong Tâm Ý mưu mô đủ thế.
(Giác Mê Tâm Kệ)

Đọc sử Việt, chắc không ai không biết cái trí khôn ngoan tột bực của Nguyễn Hữu Chỉnh. Chỉnh thờ Chúa Trịnh ở Bắc, nhưng rồi bỏ Trịnh vài Nam, theo nhà Tây Sơn.

Triều đình Bắc mất Chỉnh cũng lấy làm lo, nên sai người vào Nam làm thuyết khách, mang mật chỉ dụ Chỉnh về. Người ấy là em rể Chỉnh. Chỉnh không nghe, lại giết em để lấy lòng Tây Sơn, đồng thời, Chỉnh đem vợ con làm con tin để được tiến lên nấc thang danh lợi.

Sau đó, Chỉnh bày mưu và theo chân quân đội Tây Sơn ra Bắc diệt Trịnh. Làm xong chuyện ấy, Chỉnh lập lại kế trở ra Bắc Hà dùng thủ đoạn tiếm quyền vua Lê.

Tây Sơn biết rõ lòng dạ gian manh của Chỉnh, lại thấy Chỉnh càng lúc lộng hành nên sai Vũ Văn Nhậm hạch tội. Chỉnh đem hết mưu mô và trí xảo viết thơ kêu oan với Nhậm và yêu cầu Nhậm trình về Tây Sơn. Mặc khác, Chỉnh chuẩn bị chống nhau với Tây Sơn.

Nhưng cái Trí mà vô Tâm của Chỉnh đã không cứu thoát được ông ta. Chỉnh đã bị xé thây từng mảnh để đền bù cái tội quỉ quyệt và phản trắc.

Và trước khi chết, dù hết mực gian hùng, Chỉnh cũng đành khoanh tay cúi mặt mà nghe bản án của Vũ Văn Nhậm :

“Mày vốn là tôi chúa Trịnh, phản chúa mà về với ta để lập mưu kế tru diệt họ Trịnh. Rồi lại phản ta về Bắc lừa dối vua Lê, chiếm lấy ngôi cả, làm oai làm phúc, ngấm ngầm toan cướp ngôi vua, để tranh giành với chúa ta. Đời xem mày toàn học thói cũ của quân đạo tặc. Nay phải phanh gan phanh ruột mày ra, bỏ hết những cái dơ bần…”

Đây là một bằng chứng hùng hồn rằng lời dạy của Đức Thầy quả không một hào ly sai chạy :

Người có Trí mà vô Tâm, thì thường hay xảo trá.

Nguyễn Hữu Chỉnh là kẻ thật có nhiều mưu trí, nhưng cũng đáng trách ông ta là đã vô Tâm biết chừng nào !
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
100,000