2- Nguồn gốc đạo PGHH & Những thời kỳ phổ hóa

25 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 11716)
2- Nguồn gốc đạo PGHH & Những thời kỳ phổ hóa

 

Với những ý trong bài viết “Giữ Vững Đức Tin” và “Bài Sứ Mạng” của Đức Huỳnh Giáo Chủ, đã nói rõ về thân thế cùng những nhân duyên mà Ngài khai sáng đạo, hoằng dương Chánh Pháp, về những giáo lý, như Ngài cho biết:rút trong các luật các kinh và là những lời truyền dạy của Phật, Thánh, Tiên...” Với những điều trong bài nầy, sẽ trình bài thêm về những sứ mạng mà Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ lãnh để phổ hóa chúng sanh, về nguồn gốc của Đạo PHẬT GIÁO HÒA HẢO, cùng những thời kỳ phổ hóa…, để chúng ta thêm vững đức tin trên con đường tu học và hành theo những giáo lý của các Ngài, mong quý vị tham khảo qua.

 

Thời gian, kể từ năm 1939, khi Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng Đạo PHẬT GIÁO HÒA HẢO, đến nay, có hàng triệu tín đồ đã qui y, tu học, hành theo giáo lý của Ngài. Và với thời gian mấy mươi năm, Đức Huỳnh Giáo Chủ tạm xa vắng, cùng những thăng trầm mà nền Đạo phải gánh chịu, nhưng nền đạo vẫn phát quang rộng rãi và số tín đồ phát tâm hành theo giáo lý của Ngài, ngày càng thêm đông, đủ nói lên những nhiệm mầu trong giáo lý của Ngài. Nếu đặt câu hỏi tại sao? Thì câu trả lời khẳng định: vì những chánh pháp mà Ngài để lại cho đời, cùng lòng tin tuyệt đối vào những giáo lý của Ngài, là những điều Phật dạy truyền và là những điều từ cội gốc, như Ngài cho biết:

 

Lời lành của Phật truyền roi,
Đọc qua suy nghiệm xét soi chánh tà.

 

Rút trong các luật các kinh,
Tùy lòng không ép làm in giảng nầy.

Phải nghĩ suy cạn lẽ mới là,
Nay gặp gốc phải mau tìm gốc.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Hai 2017(Xem: 11491)
02 Tháng Chín 2014(Xem: 17057)
17 Tháng Giêng 2012(Xem: 25481)
08 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 25536)
100,000