Ý NGHĨA NGÀY LỄ KỶ NIỆM NGÀY ĐỨC THẦY VẮNG MẶT 2019

12 Tháng Tư 201910:37 SA(Xem: 14787)
Ý NGHĨA NGÀY LỄ KỶ NIỆM NGÀY ĐỨC THẦY VẮNG MẶT 2019

LE KY NIEM DUC THAY VANG MAT BAC CALIFORNIA 2019

Bài nói chuyện của Cư Sĩ Chánh Tâm
tại San Jose, CaliforniaNAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

Trân trọng kính chào quí vị quan khách, quí vị đ/đ hiện diện kính mến.

 

Kính thưa quí vị! Đã 72 năm trôi qua, kể từ ngày ĐHGC thọ nạn và vắng mặt ngày 25/2 nhuần năm Đinh Hợi 1947, toàn thể tín đồ PGHH mỗi năm đến ngày tưởng nhớ đau thương này, đều mang nặng ưu tư trong sự đợi chờ tha thiết, và niềm thương nhớ vô biên đối với đấng Tôn Sư vô vàng kính yêu.Tấm gương mà Ngài để lại là lòng từ bi vô bờ bến đối với nhân loại chúng sanh. Là tình thương yêu vô tận đối với đồng bào Việt Nam, cháu con giống Lạc Hồng.Nhiều đoạn trong sám Thi của Ngài đã tiết lộ cho biết Ngài sẽ xa vắng tín đồ một thời gian.

 

Nay Thầy chịu lịnh về tây

Tạm ngưng đạo đức ít ngày Thầy qua.

 

Hay là:

 

Tạm đây ta mắc lui hài,

Vì trên bệ ngọc triệu rày hồi qui,

Không đành tách gót ra đi,

Nên dùng lời lẽ từ thì bá gia.

Vì lý thiên đình nên Ngài phải dừng tay.

Ta dừng tay chờ đợi lịnh thiên,

Đức ngọc đế xử phân cho chúng.

 

Và Ngài cũng rất thương tâm khi phải rời xa bá tánh thuận theo thiên mệnh.

Thấy trong bá tánh ngẩn ngơ,

 

Nay Thầy xa tớ bơ vơ một mình.

Hay là:

Rưng rưng nước mắt hai hàng,

Lánh xa cõi tục Phật đàng lui chơn.

 

Đức Thầy cũng cho biết trong thời gian Ngài vắng mặt, tín đồ phải chịu nhiều gian lao thử thách cam go, cũng là lúc lọc lừa coi "Ai thiệt tánh ai người giả đạo""Ai thảo hiền ai lỗi đạo nhà".  Ngài dặn dò tín đồ:

 

Kiên trinh mà chịu lúc nàn tai,

Dẫu có gian nan dạ chớ nài.

Vàng đá bao phen cơn nước lửa,

Chì thau lắm chuyện lúc non hài,

Bền gan chờ đợn ngày sum hiệp

Gắng chí trong mong bữa tiệc khai.

 

Ngài khuyên phải làm tròn bổn phận tín đồ trong thời ký pháp nạn.

Đạo diệu mầu gặp lúc truân chuyên,

Phận môn đệ phải lo vun quén.

 

 Ngài cũng ân cần nhắc nhỡ, nếu ai không gìn giữ theo lời chỉ dạy của Ngài, thì khi Ngài trở về sẽ không thể gặp mặt, và Ngài cũng không cứu độ được.

 

Rán nghe lời dạy của Thầy,

Để chừng đến việc kiếm Thầy khó ra.

hay là;

Ta dầu có cách thôn hương,

Vạn dân cứ chữ hiền lương mà làm.

 

Ngài dặn dó phải tin tấn tu hành đừng xao lãng việc đạo chờ ngày Thầy trở lại.

ÍT lâu ta cũng trở về,

Khuyên cùng bổn đạo chớ hề lãng xao.

Trì lòng chớ khá núng nao,

Từ đây nhơn vật mòn hao lần lần.

Và Ngài cũng cảnh tỉnh cho biết:

Ai mà ta dạy chẳng gìn,

Ngày sau đừng trách mất tình yêu đương.

LE KY NIEM DUC THAY VANG MAT BAC CALIFORNIA 2019-04

 

Thưa quí vị! ĐHGC dạy tín đồ thực hành pháp môn HPTN ,lấy việc tu nhân đạo làm nấc thang dầu tiên để tiến lên Phật Đạo .

 

Ngài dạy:" Muốn làm tròn nhân đạo phải giữ vẹn tứ ân" Tứ ân gồm có :

 

1 Ân tổ tiên cha mẹ, 2/ Ân đất nước. 3/Ân tam bảo.4/Ân đồng bào và nhân loại.

ÂN Đất Nước ngài dạy rằng: Sanh ra, ta phải nhờ Tổ-tiên, cha mẹ, sống ta cũng phải nhờ đất nước, quê-hương. Hưởng những tất đất, ăn những ngọn rau, muốn cho sự sống được dễ dàng, giống nòi được truyền-thụ, ta cảm thấy bổn-phận phải bảo vệ đất-nước khi bi kể xâm-lăng giày đạp. Rán nâng-đỡ xứ sở quê-hương, lúc nghiêng-nghèo, và làm cho trở nên được cường thạnh. Rán cứu cấp nước nhà khi bị kẻ ngoài thống trị. Bờ-cõi vững-lặng thân ta mới yên, quốc-gia mạnh giầu mình ta mới ấm.Hãy tùy tài tùy sức, nỗ-lực hy-sinh cho xứ-sở. Thảng như không đủ tài lược đảm-đương việc lớn, chưa gặp thời-cơ giúp đỡ quê-hương, ta phãi rán tránh đừng làm việc gì sơ-xuất đến nỗi làm cho nước nhà đau khổ, và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại đến đất-nước.Đó là ta đền ơn cho đất-nước vậy.

 

Có 4 điều mà Ngài dạy phải rán làm tròn đối với Đất nước.

1- Phải bảo vệ đất nước khi bị xăm lăng chà đạp./2Rán Nâng đở xứ sở quê hương ,lúc nghiên nghèo, và làm cho được trở nên cường thạnh.3/Rán cứu cấp nước nhà khi bị kẻ ngoài thống trị. Bờ cõi vững lặng thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu mình ta mới ấm./4Đừng tiếp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại đến đất nước.

 

Thưa quí vị! nói đến đất nước không thể quên được những chiến công oanh liệt của các bậc tiền nhân, ngàn năm trước vào thời kỳ bắc thuộc lần thư nhứt và thứ nhí , (năm 40-43 trước tây lịch) Hai bà Trưng đã đứng lên khởi nghĩa đánh đuổi quân Tô Định nhà Đông Hán dành lại độc lập được 3 năm , vì sức yếu thế cô nên khi Mã Viện xăm lấn lần thứ hai, không chống nỗi giặc hai bà đã hy sinh ,nước ta tiếp tục bị cai trị bởi giặc phương bắc.

 

    Đến năm 248 Anh em Triệu quốc Đạt,Triệu thị Trinh đánh đuổi thái thú lục Vân nhà Đông Ngô.     Đến năm 791 Phùng Hưng(Bố Cái Đại Vương) đánh đuổi nhà Đường.  Sau đến năm 939 Ngô Quyền đã chiến thắng oanh liệt giết chết thái tử Hoàng Thao đuổi giặc Nam Hán ra khỏi bờ cõi chấm dứt ngàn năm bắc thuộc. Nước Việt Nam độc lập kể tứ đó.

 

Đến các đời Đinh,Lê,Lý,Trần,Nguyễn triều đại nào cũng phải đối đâu với sự xăm lăng của giặc phương bắc, trải dài mấy trăm năm hơn chục lần giặc Tàu xăm lấn bờ cõi .Đều có các danh tướng tài ba thao lược đánh đuổi quân giặc bảo vệ đất nước.

Lê đại Hành chém tướng Hầu Nhân Bảo nhà Tống năm 981.

Lý Thường Kiệt với bài thơ bất hủ:

 

"Nam quốc sơn hà nam đế cư

Tuyệt nhiên định phận tại thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư"

Tạm dịch:

Sông núi nước Nam Vua Nam ở

Đành rành định phận tại sách trời.

Cớ sao giặc Bắc sang xâm phạm,

Chúng bây sẽ bị đánh tơi bời.

 

Khẳn định chủ quyền nước Việt Nam khiến quân Tống phải vùi chôn mấy vạn quân trên dòng sông Như Nguyệt năm 1076.

 

Trần Hưng Đạo 3 lần đánh quân Nguyên, lần thứ 3 năm 1288 bắng chiến thuật mà 300 năm trước Ngô Quyền đã chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng,tiêu diệt hang chục vạn quân Nguyên vùi thây dưới dòng song lịch sử. Lê Thái Tổ 10 năm chống giặc Minh 1428.

Hoàng đế Quang Trung đại thắng quân Thanh Tết kỷ Dậu 1789 Tôn Sĩ Nghị phải bỏ ấn tín chạy về Tàu.

 

Thưa quí vị! ĐHGC cũng đã nhiều lần nhắc lại trang sử sanh oanh liệt của các bật tiền nhân , anh dũng chống lại sự xăm lăng của giặc phương bắc để giữ gìn bờ cõi đến hôm nay.

 

Nước Nam Việt ở ngang bờ Nam hải,

Ngàn xưa từng chống lại họa xâm lăng,

Bạch đằng Giang công nghiệp ấy ai bằng,

Quân Việt ít đánh tan Mông Cổ mạnh.

                      (Kỷ Niệm Rừng Chà Là)

Hay là trong bài GỌI ĐOÀN TRÁNG SĨ Ngài nói:

Hãy tỉnh giấc hỡi muôn ngàn tráng sĩ,

Nhìn thời xưa hùng vĩ nước nhà ta.

Bắc Nam một giải san hà,

Mồ hôi giọt máu ông cha tài bồi.

Trải qua cũng lắm hồi vận bỉ,

Rồi anh em tráng sĩ đứng lên,

Liều mình đục pháo xông tên,

Liều mình giết giặc xây nền tự do.

Tiếng roi lại bình Ngô sát Đát,

Sử sanh còn ngào ngạt hương thơm.

 

Hoặc là:

Rán bắt chước những trang tuấn kiệt

Gái anh hùng xưa có Trưng Vương,

Đuổi quân Tàu cứu vớt quê hương.

Rửa xong hận thù chồng dốc trả.

(Diệu Pháp Quang Minh)
LE KY NIEM DUC THAY VANG MAT BAC CALIFORNIA 2019-14

 

Nhưng rất tiếc từ sau năm 1975 khi CS cưởng chiếm miền Nam,đã cố tình bóp méo lịch sử, âm mưu xóa sổ trang sử liệt oanh chống ngoại xâm giữ gìn bờ cõi  củaTổ Tiên,cam tâm cúi đầu làm chư hầu cho giặc thù tàu cộng.

 

Trong giai đoạn thực dân Pháp đô hộ nước ta ngót 100 năm.ĐHGC đã không thể ngồi yên nhìn non sông nghiêng ngã, dân Hồng Lạc phải sống trong lầm than, tối tăm, nô lệ.Trong bài Xứ Mạng Ngài cho biết "Dầu sống cũng là dân quan đất Việt,dầu thác cũng quỉ Thần đất Việt chớ bao lìa" Vì nhân duyên gắng bó nhiều đời nhiều kiếp với quê hương VN nên Ngài đã:

 

Tăng sĩ quyết chùa am bế cửa,

Tuốt gươm vàng lên Ngựa xông pha.

Đền xong nợ nước thù nhà,

Thiền môn trở gót Phật đà Nam Mô.

(Tẳng Thi Sĩ Việt Châu)

 

Cũng như các Ngài Trần Nhân Tông, Thiền Sư Khuông Việt,Thiền sư Vạn Hạnh khi thấy tổ quốc lâm nguy, cũng phải cởi áo cà sa, cầm gươm ra trận.

 

Thấy non thấy nước nghĩ mà đau,

Quyết rứt cà sa khoác chiến bào.

Đuổi bọn xâm lăng gìn đát nước,

Ngọn cờ độc lập phất phơ cao.

Và :

 Yêu nước bao đành trơ mắt ngó

Thương đời chưa vội ẩn non cao,

Quyết đem tâm sự tâu cùng Phật

Coi lịnh từ bi dạy lẽ nào??

       (Yêu Nước)

 Ngài đã không nói suông, Ngài dấn thân chỉ huy đoàn thể, thành lập quân đội, và tổ chức liên hiệp các đảng phái Tôn Giáo tầng lớp trí thức yêu nước, kêu gọi đoàn kết để tạo sức mạnh chống thực dân phát xít.

Ngài thành lập VNPGLHH năm 1945.Để đoàn kết các tôn giáo chống thực dân. Ngài thành lập VNDCXHĐ năm 1946. Để đoàn kết các đảng phái chính trị. Ngài kêu gọi thanh niên, phụ nữ cùng đứng lên chống thực dân giành lại độc lập cho nước nhà.

 

Hỡi thanh-niên trong nhà Nam-Việt,

Thanh-niên đừng mài-miệt truy-hoan.

Cùng nhau hiệp bạn vầy đoàn,

Luyện rèn thao-lược đặng toan báo cừu.

Cứu được nước danh lưu thanh-sử,

Noi tinh thần quân lữ Phù tang.

Lòng yêu tổ quốc hoàn toàn,

Xông pha chiến địa gian nan xá gì.

Vậy anh em phải chung lưng lại,

Dùng sức mình đánh bại kẻ thù.

Tỏ ra khí-phách trượng-phu,

Vung long-tuyền-kiếm tận tru gian thần,

Việt-Nam là giống Hồng-Bàng,

Muôn đời xa lánh tai-nàn diệt vong.

(GỌI ĐOÀN THANH NIÊN)

 

Và Ngài cũng kêu gọi chị em phụ nữ noi gương Trưng Triệu.

 

Chị em ôi, Bắc Nam là một,

Chị em là rường cột giống-nòi.

Dở sử xanh Nam-Việt mà coi,

Gương Trưng, Triệu còn roi muôn thuở.

Chẳng có lẽ xưa hay mà nay dở,

Khiếp-nhược là cái cớ vong gia.

Chí anh-hùng của khách quần-thoa.

Đâu có kém bực tu-mi nam-tử.

Sách Thánh-hiền truyền lưu mấy chữ,

Thất-phu còn trách-nhiệm với non sông.

Cả tiếng kêu bạn gái má hồng,

(GỌI ĐOÀN PHỤ-NỮ)

 

Và Ngài cũng kêu gọi chung đồng bào Việt Nam cùng nhau hiệp lực chống xâm lăng.

Hởi anh em trong nhà Nam-Việt!

Nhớ nước ta hùng liệt thuở xưa.

Ngàn năm Bắc địch vày bừa,

Mà còn đừng dậy tống đưa quân thù.

Tới Nguyễn trào sat ay một phút,

Lũ Tây dương bút mấy mươi năm.

Thương dân ruột tím gan bầm,

Rửa chưa xong hận còn căm mối hờn.

LE KY NIEM DUC THAY VANG MAT BAC CALIFORNIA 2019-10
 

Và hãy cương quyết hy sinh cứu nước mới mong thoát khỏi ách nô lệ:

Nếu nay chẳng vẫy-vùng cương-quyết,

Thì ắt là tiêu-diệt giống nòi,

Muôn năm chịu kiếp tôi đòi,

Thân người như thế còn coi ra gì?!

 

Thưa quí vị! ĐHGC đã mang thân phận một Tăng Sĩ đứng lên cùng đoàn thể chống xâm lăng.Khi trả lời với ông Hồn Quyên trên báo Quần Chúng ở Sài Gòn năm 1945.

 

Tôi, một để tử trung-thành của đạo Phật, một chiến-sĩ trì chí của phong-tráo giải-phóng dân-tộc Việt-Nam sẳn-sàng cùng đoàn-thể mình cương-quyết đứng dậy đáp lại tiếng gọi của non sông, cương-quyết tranh-đấu để bảo-vệ quyền-lợi chung cho nòi giống.

 

Ngài trả lời với tờ báo vì sau nhận lời tham chánh?

Hôm nay, nhận rõ cuộc tranh-đấu cho tổ-quốc còn dài và cần nhiều nỗ lực, hưởng-ứng với tiếng gọi đại đoàn-kết của Chánh-phủ Trung-Ương, tôi quyết-định tham-gia hành chánh với những mục-đích nầy:

1/    Để tỏ cho quốc-dân và chánh-phủ thấy rằng chúng tôi chủ-trương thống-nhứt lãnh-thổ và độc-lập quốc-gia.

 2/   Để biểu-dương tinh-thần đoàn-kết của dân-tộc hầu mau đem thắng-lợi cuối cùng.

  3/  Để tỏ cho các đảng phái thấy rằng chúng tôi không khi nào có những tham-vọng cao sang vương-bá hay vì hềm riêng mà hờ-hững với phận-sự cứu-quốc.

Biểu-lộ tấm lòng thành-thật ấy, tôi chỉ nhận một nhiệm-vụ cần-thiết, hạp với hoàn-cảnh và năng-lực mình, cố-gắng giàn-xếp về hành-chánh và quân-sự để củng-cố và tăng-cường lực-lượng của quốc-gia.

Đối với toàn thể tín-đồ Phật-Giáo, tôi vẫn không quên rằng tôi là một đệ-tử trung-thành của Đức Phật Thích-Ca, tôi tin chắc rằng giáo-lý giải-thoát chúng-sanh chẳng những được truyền-bá ở Thiền-lâm mà còn phải thực-hiện trên trường chánh-trị.

 

Đối với các đồng-chí hiện đang cùng tôi đeo-đuổi một chương-trình Dân-Chủ Xã-Hội, tôi tuyên-bố luôn luôn sát cánh với họ để chung lo gầy-dựng một nước Việt-Nam công-bình và nhơn-đạo, một nước Việt-Nam tương-xướng với các nước Dân-chủ tiền-tiến trên hoàn-cầu.

ĐHGC kêu gọi toàn dân chánh trị... chống độc tài bất cứ hình thức nào....

 

Ngài đã mang chí nguyện:

Gánh gồng bảo bọc giang san,

Giu gìn biên cảnh bằng an đời đời.

Và:

Thương sanh chúng đói cơn dạ ngọc

Ta quyết gìn chủng tộc giang san.

 

Chẳng những giữ gìn giang sơn đất nước ,Ngài còn thực hiện sứ mạng cứu chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi , sông mê bể khổ

Nghiêng hai vay gánh nặng non sông,

Vớt trăm họ lầm than bể khổ.

      Năm 1945 nạn đói ở miền Bắc khiến hàng triêu người chết, Ngài đã đi 107 chổ suốt thời gian 2 tháng để kêu gọi nông dân tăng gia sản xuất hầu cứu giúp đồng bào miền Bắc trong cơn thiếu đói.

 

Hỡi đồng-bào! Hỡi đồng-bào!

Thần chết đã tràn vào Trung-Bắc,

Ngày lại ngày siết chặt giống nòi;

Lật qua các bài báo mà coi,

Thấy con số chết xem mòi kình nguy.

Chỉ có xứ Nam-Kỳ béo-bở,

Cơ-hội nầy bỏ dở sao xong.

Một phen vác cuốc ra đồng,

Thề rằng ruộng phải được trồng lúa khoai.

Mưa nắng ấy đâu nài thân xác,

Chí hy-sinh dầu thác cũng cam.

Miễn sao cho cánh đồng Nam,

Dồi-dào lúa chín gặt đam về nhà.

Chừng ấy mới hát ca vui-vẻ,.

Ai còn khinh là kẻ dân ngu.

Không đem được chút công-phu,

Không đem sức-lực đền-bù nước non.

Gởi một tấc lòng son nhắn-nhủ,

Khuyên đồng-bào hãy rủ cho đông.

Nắm tay trở lại cánh đồng,

Cần-lao, nhẫn-nại Lạc-Long tổ truyền.

(Khuyến Nông)

Saigon, tháng tư năm Ất-Dậu (1945)

 

Vì vậy Ngài luôn đặt lợi ích chung của dân tộc lên trên hết,gát bỏ mọi hiềm riêng để hợp tác với Việt Minh cùng chống thực dân, Nhưng năm lần bảy lược VM đã phản bội và dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại Ngài và đoàn thể của Ngài. Họ đã tàn bạo xử tử bào đệ của Ngài là ông Huỳnh Thạnh Mậu, và 2 người đệ từ là ông Trần Văn Hoành và thi sĩ Việt Châu(Nguyễn Xuân Thiếp)và nhiều tín đồ hiền lành chất phác, bị bắt giết thủ tiêu hết sức dã man.

 Ngày 9/9/1945 họ vây bắt Ngài tại văn phòng ở số 8 đường Sonier sài Gòn nhưng họ đã không bắt được Ngài, Ngài phải lánh nạn ra miền Đông tránh sự truy lùng của họ.

Ngài đã bài tỏ điều này trong bài :

 

TIẾNG SÚNG BÊN LẦU

Nước non tan vỡ bởi vì đâu?

Riêng một ta mang nặng khối sầu.

Lòng những hiến thân mưu độc-lập,

Nào hay tai họa áp bên lầu.

 

Bên lầu tiếng súng nổ vang tai,

Trời đất phụ chi kẻ trí tài.

Mưu quốc hóa ra người phản quốc,

Ngàn thu mối hận dễ nào phai.

 

Từ ấy lao mình vượt khổn nguy,

Băng rừng lội suối giả man-di.

Ngày mong ải Bắc oan nầy giải,

Đem sức ra nâng lá quốc-kỳ.

(Trong khi Đức Thầy ẩn lánh Việt-Minh và người Pháp vừa mới tái chiếm Nam-Việt)

 

Trong lúc lánh nạn trên rừng sâu ,để chờ được minh oan, Ngài đã thống thiết khi nhìn nỗi khổ của non sông.Bị bọn cường quyền gây cảnh nồi da, làm lợi cho giặc Pháp.

 

Gió hiu-hắc bên rừng quạnh-quẽ,

Nhìn non sông đượm vẻ tang-thương.

Mối tình chủng-loại vấn-vương,

Thấy quân xâm-lược hùng cường căm gan.

Vừa toan rút gươm vàng ngăn giặc,

Bổng họa đâu gieo rắc bất-kỳ.

Cường quyền một lũ ngu-si,

Oan nầy hận ấy sử ghi muôn đời.

Truyền khắp nước muôn lời vu cáo,

Dùng trăm ngàn thói bạo hiếp dân.

Làm cho trong nước rẻ phân,

Làm cho giặc Pháp một lần sướng rang.

Vậy cũng goi an bang định quốc,

Rồi rút lui bỏ mất thành trì.

Giống nòi nỡ giết nhau chi?

Bạng duật tương trì lợi lũ ngư ông.

Đoàn hậu tấn có lòng yêu nước,

Khá nhìn xem gương trước răn minh.

Riêng ta hai chữ nhục vinh,

Thoảng cười thế sự nhân tình quá đen.

        (Tự Thán)

 

Ngài cũng chỉ rõ sự độc ác ngu si của Việt Minh CS vì quyền lợ riêng của đảng phái mà bách hại người yêu nước làm lợi cho giặc ngoại xâm.

 

Người đồng đảng giết người đồng đảng,

Ai Việt-minh, Cộng-Sản là ai?

Đương cơn quyền lợi đắm say,

Anh hùng chí-sĩ râu mày thế ư?,

Đường muôn dặm lời thư một khúc,

Giờ giặc đà tá-túc nhà ta.

Ai ra nưng đở san-hà,

Ai ra cứu vớt nước nhà lâm nguy?

Phát-xít sẽ tầm truy tàn-sát,

Không đảng nào mà thoát tai-ương.

Nghĩ càng bực-tức đau-thương,

Giết nhau để lợi cho phường xâm-lăng.

(Đồng Đảng Tương Tàn)

 

Ngài trút nỗi lòng khi nhìn cảnh tan thương của tổ quốc.

Rứt áo cà-sa khoác chiến-bào,

Hiềm vì nghịch cảnh quá thương-đau.

Bên rừng tạm gởi thân cô quạnh,

Nhìn thấy non sông suối lệ trào.

 

Nhìn thấy non sông suối lệ trào,

Lòng nguyền giữ vững chí thanh-cao.

Ai người mãi quốc cầu vinh nhỉ,

Hậu thế muôn thu xét thử nào?

 

Hậu thế muôn thu xét thử nào?

Lòng nầy yêu nước biết là bao?

Vì ai gieo-rắc điều hồ-mị,

Đành ngó non sông nhuộm máu đào.

 

Đành ngó non sông nhuộm máu đào,

Thời-cơ độc nhứt cứu đồng bào.

Muôn ngàn chiến-sĩ chờ ra trận,

Bỗng vướng gông cùm chốn ngục-lao.

                   (Riêng Tôi)

 

Thưa quí vị ! và đến ngày 25 tháng 2 nhuần năm Đinh Hợi 1947 như chúng tôi đã trình bài ở phần trước. Ngài đã chấp nhận thọ nạn cho chúng sanh và vắng mặt đến ngày hôm nay.

Sự kiện ra đi của ngài trong biến cố mà CS đã âm mưu hãm hại, là một bài học vô cùng quí giá chẳng những cho tín đồ PGHH ,mà còn là bài học cho tất cả người dân Việt Nam thấy rằng : đối với CS đừng bao giờ tin họ có chữ tín, đừng bao giờ đòi hỏi họ có tình người, và cũng đừng mong họ có lòng yêu nước.

 

Nếu có chữ tín họ đã không phản bội và tàn sát tất cả những nhà trí thức yêu nước không theo đường lối của họ như: Phan Bội Châu,Tạ thu thâu,Lý đông A, Trương Tử Anhvvv....

.Nếu có tình người Trường Chinh đã không đấu tố Cha Mẹ, HCM đã không cải cách ruộng đất giết chết hàng triệu người miền Bắc. Sau khi cưởng chiếm miền Nam VN, CS đã đài đọa hàng trăm ngàn quân dân cán chính VNCH, chết dần chết mòn trên rừng sâu nước độc .

 

Nếu có lòng yêu nước họ đã không giao biển đảo ,lảnh thổ biên giới Ai Nam Quan,Thác Bản Giốc những quyền lợi của dân tộc cho Tàu cộng,bắt người yêu nước , cầm tù tra tấn, tôn thờ ngoại xâm cam tâm làm chư hầu cho giặc thù truyền kiếp tàu cộng.

 

ĐHGC dạy: Đừng tiếp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại đến đất nước.

Kẻ ngoại địch trong thới đó là thực dân pháp, tiếp tay cho pháp là bọn tay sai bán nước cầu vinh.

Mà Ngài cho biết :

Khắp Bắc Nam đùng đùng một trận,

Vậy mới mong quốc vận phản hồi.

Trước là dẹp lũ Tây bồi,

Sau đưa quốc tặc quy hồi diêm cung.

Quốc tặc chính là bọn mãi quốc cầu vinh.

 

Và hiện tình của đất nước ngày hôm nay còn nguy hiểm hơn thời Pháp thuộc, bọn độc tài CS đang hai tay dâng tổ quốc cho Tàu cộng, hiểm họa diệt vong đang hiện ra trước mắt, đồng bào VN đang bị đầu độc bằng hóa chất,môi trường sống ô nhiễm nặng nề,đất nước bị tham nhũng tàn phá,cạn kiệt tài nguyên, không thể kể hết tai họa đã và đang đổ xuống đầu dân tộc VN.Mà nguyên nhân chính là do bọn vô thần CS mãi quốc cầu vinh.Vậy thì ai tiếp tay cho CS là đang gián tiếp ,tiếp tay cho ngoại địch làm tổn hại đất nước.

 LE KY NIEM DUC THAY VANG MAT BAC CALIFORNIA 2019-12


Thưa quí vị ! Tóm lại Ngài thọ nạn chính là thọ nạn cho chúng sanh,"Ta chịu khổ khổ cho bá tánh" ngày đi dự họp với Bửu Vinh ngài đã cất tiếng than, "ngày hôm nay là ngày đau khổ nhất sau mà khổ quá?? nhịn thì chết ít, không nhịn thì chết nhiều, có lần Ngài nói với tín đồ, mấy lần trước tôi không cho họ bắt, hôm nay tôi đến để họ bắt, Ngài đã biết trước nhưng vì thiên mệnh nên Ngài phải "Giờ mắc câu thiên lý vị nhiên./Nên còn đãi thiên oai nấy lịnh."Vì không muốn đồng bào nối da xáo thịt, nên Ngài đã đễ lại bức thơ không cho các vị tướng lãnh động binh ,để tránh cảnh tương tàn,và cũng vì thời cơ chưa đến nên Ngài phải ẩn dạng đến hôm nay.

 

Vì điên chưa đến cái thời

Nên còn ẩn dạng để người cười chê.

 

Và Ngài cho biết sẽ trở về để hoàng thành sứ mạng, "định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang"

 

 Đến ngày mở rộng quy khôi

Non thần vang chuyển khùng ngồi xử phân.

Đến chừng đó thì:

Chừng Thầy trở lại gia trung

Thì trong bổn đạo bóng tùng phủ che.

 

Với niềm tin trọn vẹn ,hôm nay BTS/GH/PGHH tổ chức buổi lễ tưởng niệm biến cố đau thương này không nhằm mục đích gợi lai sự thù hận ,vì Thầy luôn thể hiện tấm lòng từ bi hỉ xả

Ngài dạy:

 

“Lòng đừng chấp mối thù chi cả,

Lũ bạo tàn tất tả nay mai.

Bấy lâu khoe giỏi khoe tài,

Trời xanh rọi thấu diệt loài kiêu căng.

 

Và phải biết quí giọt máu của nòi giống Lạc Hồng.

“Khắp Bắc Nam Lạc Hồng một giống,

Tha thứ nhau để sống cùng nhau.

Qúi nhau từng giọt máu đào,

Để đem máu ấy tưới vào địch quân.

 

Vâng theo lời dạy noi gương của Ngài ,chúng tôi nhắc nhở nhau ,tình đoàn kết quốc gia dân tộc trên hết, cùng những lời hé mở trước khi Thầy thọ nạn, để giữ vững niềm tin , để cùng thăng tiến trên đường tu học báo đáp Tứ Ân ,giữ Đạo chờ Thầy.

 

Chúng tôi cũng muốn cùng nhau nhắc nhở , nguồn suối Thánh Thư của Ngài là cả một trường khúc Sấm Truyền bất tận,vẽ lên đó một mảnh non sông tân tạo huy hoàng ,mà chính Ngài có một sứ mạng thiêng liêng cao cả gầy dựng,quang hưng rạng rỡ ở một tương lai sắp đến ,trong dòng sinh mệnh phục khởi của dòng giống Lạc Hồng thượng Cổ chúng ta.

 

 Thế nên ngày trở lại của DHGC sẽ là một hiện thực đầy kỳ diệu nhiệm mầu . Đó là kỳ vọng tha thiết nhất trong lòng người tín đồ PGHH, mà đó cũng chính là điều kỳ vọng mong ước cấp thiết nhứt cho dân tộc VN  hiện nay.

 

 Trước khi dứt lời, nguyện cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho toàn thể quí vị và gia đình sức khỏe dồi dào, thân tâm thường an lạc.Tin tấn tu hành đến ngày thành công viên mãn đặng chờ ngày.

 

"Tớ Thầy tôi chúa cùng nhau gặp

Hiệp mặt cảnh tiên vẹn mặt mày.

Trân trọng kính chào quí vị!

 

LỄ ĐỨC THẦY THỌ NẠN 25/02/KỶ HỢI 2019

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Cư Sĩ Chánh Tâm 
LE KY NIEM DUC THAY VANG MAT BAC CALIFORNIA 2019-02

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
07 Tháng Bảy 202410:32 CH(Xem: 196)
“Nước Nam Việt nhằm cõi Trung Ương, Sau sẽ có Phật Tiên tại thế.” (trích Kệ Dân của người Khùng do Đức Thầy viết năm 1939 tai làng Hòa Hảo, câu 415-416).
04 Tháng Sáu 202410:40 CH(Xem: 652)
Được biết Đức Bà sương phụ Huỳnh Công Bộ, nhũ danh Lê Thị Nhậm, đản sanh năm 1884 tại xã Long Kiến, tỉnh An Giang và qua đời vào ngày 2 tháng 6 năm 1967.
04 Tháng Sáu 202410:14 CH(Xem: 601)
Lễ giỗ Đức Ông Huỳnh Công Bộ, thân sinh của Đức Huỳnh Giáo Chủ a được tổ chức vào lúc 10 giờ 30 sáng Chủ Nhật, ngày 14 tháng 4, 2024, tại Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo, 2114 W McFadden Ave, Santa Ana, CA 92704.
09 Tháng Hai 20241:27 CH(Xem: 2128)
Đức Thầy đã dạy: Chúc mừng năm mới, mới buổi qua, Bỏ bớt dị đoan chẳng cúng gà. Tre nêu phơ phất không còn thấy, Ra mắt tiêu mòn buổi thứ ba.
28 Tháng Mười Một 20239:18 CH(Xem: 1651)
Buổi cầu siêu cho 5 đồng đạo và lớp trao đổi giáo lý hàng tuần đã được Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo miền Nam California tổ chức tại Hội Quán 2114 W McFadden Ave. Santa Ana, CA 9704 vào ngày 19-11-2023 vừa qua.
23 Tháng Mười 202312:53 SA(Xem: 4108)
Chủ Nhật 15/10/2023, khi nhận được một bản gốc bài thơ thất ngôn bát cú của cụ Huỳnh Mẫn Đạt, viết bằng tiếng Hán, và được Giáo sư Trần Huy Bích giải thích tận tường, tôi mới gỡ được nghi vấn. Phân tích văn học này là một phần trong buổi lễ giỗ Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực tổ chức tại hội quán PGHH số 2114 W. McFadden, Santa Ana, CA 92704.
28 Tháng Chín 202312:55 CH(Xem: 2930)
SANTA ANA. Sáng Chủ Nhật ngày 24 tháng 8 năm 2023, Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) tại Nam California đã tổ chức Lễ Vía Đức Phật Thầy Tây An tại Hội Quán Ban Trị Sự PGHH số 2114 W. Mc Fadden, Santa Ana, CA 92704.
28 Tháng Chín 202311:10 SA(Xem: 2680)
Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo miền nam California tổ chức Đại Lễ Vu Lan vào ngày10 giờ sáng Chủ Nhật 3-9-2023 tại Hội Quán PGHH số 2114 W. McFadden , Santa Ana, California.
13 Tháng Bảy 20235:40 CH(Xem: 3161)
Ngày 18 tháng 5 âm lịch năm 1939, cách đây đúng 84 năm, tại một ngôi làng nhỏ bé tại miền Tây Nam nước Việt, làng Hòa Hảo, một vị Bồ Tát, một thanh niên vừa tròn 20 tuổi đã khai sáng nên một tôn giáo dân tộc, tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo.
19 Tháng Sáu 202310:07 CH(Xem: 3667)
Đức Bà chẳng những là một bậc chân tu đáng kính, mà còn là một vị lãnh đạo tinh thần sáng suốt được Giáo Hội Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo và toàn thể tin đồ tôn trọng trong vai trò Hội Trưởng Danh Dự Tối Cao.
100,000